Organizația: Asociatia Activ pentru Comunitate

Titlul proiectului: Știința în viața de zi cu zi

Tipul proiectului: Proiect educațional de tineret

Grupul țintă al proiectului: Tineri din municipiul și județul Arad (14-35 ani)

Perioada de implementare: 2015 – 2019

Scopul și obiectivul general

Scopul proiectului îl reprezintă orientarea tinerilor arădeni către educația în domeniul științelor prin conștientizarea importanței acestora în vederea dezvoltării personale, dar și a societății arădene.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor activități interactive pentru popularizarea educației de tip STEM în rândul tinerilor arădeni și elaborarea de metode inovative pentru atragerea tinerilor arădeni către educația de tip STEM.

Obiective propuse și îndeplinite

  • Realizarea de tabere tematice pentru popularizarea științelor în rândul tinerilor arădeni prin activități inovative, specifice, în mediu non-formal.
  • Realizarea de workshop-uri pentru minim 300 tineri arădeni cu scopul dezvoltării unor abilități necesare educației de tip STEM și pentru conștientizarea caracterului aplicativ al științelor, în viața de zi cu zi.
  • Realizarea unei reviste trimestriale având ca tematică principală științele aplicate în viața de zi cu zi.
  • Realizarea și distribuirea de cărți „Știința în viața de zi cu zi” ca material de sprijin pentru creșterea gradului de literație științifică în rândul tinerilor.
  • Realizarea unui studiu de caz cu participarea a minim 200 de tineri din grupul țintă în vederea identificării nevoilor actuale ale acestora pentru a se orienta către domeniul STEM.
  • Realizarea unei activități tip „masă rotundă” cu cadre didactice, specializate în domeniul științelor, și tineri din grupul țintă pentru identificarea unor metode eficiente de sprijinire a acestora în vederea dezvoltării de activități educaționale, de tip STEM,
  • Sprijinirea evenimentelor „Festivalul Științei” și „Știința pentru toți” prin implementarea activităților specifice în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad