Organizația: Asociatia Activ pentru Comunitate

Titlul proiectului: Play&Learn Romania

Tipul proiectului: Proiect educațional de tineret

Grupul țintă al proiectului: Tineri din regiunea de vest și de centru a României (15-22 ani)

Perioada de implementare: 2019

Scopul și obiectivul general

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de cunoaștere, conștientizare și înțelegere a ceea ce reprezintă NATO, a valorilor sale precum și a rolului, pe termen lung, pe care îl are pentru apărarea securității globale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei caravane de informare prezentare a NATO ca o alianță a secolului al XXI-lea și de promovare a instrumentului digital de „edutainment” Play&Learn Romania.

Obiective propuse și îndeplinite

  • Reflectarea asupra celor 7 decenii de cooperare transatlantică NATO realizată pentru promovarea păcii și pentru apărarea libertății cetățenilor, onorând trecutul organizației și privind către viitor;
  • Realizarea unor conținuturi educaționale cu privire la NATO, care pot fi distribuite atât în cadrul unor rețele tradiționale ale NATO sau ale ONG-urilor, cât și în afara acestora;
  • Prezentarea NATO ca o alianță a secolului al XXI-lea, relevantă pentru toate generațiile, dar în special pentru tineri.

Pentru atingerea acestora am utilizat două metode educaționale interactive: am organizat o caravană de promovare a proiectului Play&Learn Romania și am utilizat platforma on-line care reprezintă un instrument educațional digital prin care reprezentanții grupului țintă își testează și își îmbunătățesc cunoștințele referitoare la NATO prin metoda jocului, metodă pe care noi o numim „edutainment”.

Platforma promovată în cadrul proiectului utilizează o metoda inovativă pentru distribuirea informațiilor referitoare la NATO, prin intermediul noilor tehnologii. Jocul va facilita creșterea interesului tinerilor atât pentru învățarea unor informații noi, cât și pentru spiritul competițional, ei putând să își compare rezultatele cu cele ale colegilor sau ale prietenilor. Aceasta poate fi accesat utilizând adresa următoare: http://activpentrucomunitate.ro/

În cadrul proiectului am reușită să depășim pragul de 500 de beneficiari direcți, care au asistat la prezentarea voluntarilor și apoi s-au alăturat, cu ajutorul dispozitivelor mobile, la demonstrarea modului în care funcționează platforma Play&Learn.

Pe parcursul caravanei, am poposit la Arad – Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Colegiul Național Preparandia „Dimitrie Țichindeal”, la Timișoara – Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” și Colegiul Național Preparandia „Carmen Sylva”, la Oradea - Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și la Sibiu – Universitatea „Lucian Blaga” la Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate al Facultății de Științe Socio-Umane.