Organizația: Asociatia Activ pentru Comunitate

Titlul proiectului: Smart Youth Project – Caravana Științei 2018

Tipul proiectului: Proiect educațional de tineret

Grupul țintă al proiectului: Tineri din regiunea de vest a României (15-25 ani)

Perioada de implementare: 2018

Scopul și obiectivul general

Scopul proiectului îl reprezintă orientarea tinerilor din medii dezavantajate ale regiunii de vest a țării către o educație în domeniul științelor prin conștientizarea importanței acestora în vederea dezvoltării personale, dar și a societății românești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unui program educațional sustenabil cuprinzând activități interactive non-formale pentru promovarea educației de tip STEM în rândul tinerilor din medii dezavantajate ale regiunii de vest a țării.

Obiective propuse și îndeplinite

  • Elaborarea de metode non-formale specifice pentru inovarea acțiunilor de popularizare a educației de tip STEM în rândul a minim 300 de tineri din medii dezavantajate din regiunea de vest a țării.
  • Implementarea a minim 12 activități educaționale non-formale prin derularea timp de 8 săptămâni a unor dezbateri interactive și activități experimentale STEM pentru minim 300 de beneficiari direcți.
  • Realizarea unei publicații – Știință pentru TINEri! – utilizat ca instrument de lucru inovativ în vederea creșterii numărului de beneficiari indirecți prin aplicarea metodelor de educație de la egal la egal.