Organizația: Asociatia Activ pentru Comunitate

Titlul proiectului: Caravana – Știința pentru TINEri!

Tipul proiectului: Proiect educațional de tineret

Grupul țintă al proiectului: Tineri din regiunea de vest a României (15-25 ani)

Perioada de implementare: 2017

Scopul și obiectivul general

Scopul proiectului îl reprezintă orientarea tinerilor din mediul rural, din regiunea de vest a țării, către o educație în domeniul științelor prin conștientizarea importanței acestora în vederea dezvoltării personale, dar și a societății românești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unui program educațional de activități interactive non-formale pentru promovarea educației de tip STEM în rândul tinerilor din mediul rural al regiunii de vest a României.

Obiective propuse și îndeplinite

  • Elaborarea de metode specifice non-formale pentru inovarea acțiunilor de popularizare a educației de tip STEM în rândul tinerilor din mediul rural.
  • Implementarea a minim 12 activități educaționale non-formale prin derularea timp de 8 săptămâni a unor dezbateri interactive și activități experimentale STEM pentru minim 600 de beneficiari direcți.
  • Realizarea unei publicații – Parteneri pentru știință – utilizat ca instrument de lucru în vederea creșterii numărului de beneficiari indirecți prin aplicarea metodelor de educație de la egal la egal.