Consiliul Director:

Paul-Andrei ALBU - Președinte al Consiliului Director și Președinte al Asociației Activ pentru Comunitate

 

Violeta TURCUȘ - Vicepreședinte al Consiliului Director 

 

Adelina Mariana ROȘU - Vicepreședinte al Consiliului Director

 

Dan Octavian STELEA - Director Executiv al Consiliului Director

 

Corina OALA -  Director pentru Proiecte Internaționale al Consiliului Director

 

Asociația Activ pentru Comunitate reprezintă o inițiativă a unor exponenți ai învățământului arădean, atât din mediul preuniversitar, cât și din cel universitar. Prin intermediul organizației noastre am demarat un program modern de dezvoltare al unor proiecte educaționale pentru tineri, iar primele tematici principale abordate au reprezentat promovarea unui stil de viață sănătos, respectiv popularizarea educației de tip STEM și rolul esențial al acesteia pentru a fi competitivi în secolul al XXI-lea. Nu întâmplător ne-am orientat către aceste domenii, ele fiind unele de referință și pentru strategia Uniunii Europene în domeniul tineretului.

Proiectele antemenționate s-au bucurat și se bucură, în continuare, de popularitate în rândul tinerilor. Această populariate li se datorează Adelinei, care promovează educația alimentară și este susținătoarea unei alimentații conștiente, corecte și echlibrate și lui Dan, care conștientizează și aplică practicarea activității fizice în mod inteligent și este promotorul conceptului „nicio zi fără sport”. Violeta și Paul au popularizat un mecanism inovator de promovare al științelor experimentale și al educației de tip STEM, astfel ca tinerii doritori să își dezvolte mai ușor pasiunea pentru acest domeniu fascinant. Împreună vom muncii, în continuare, pentru creșterea calității și a vizibilității proiectelor și a brand-urilor #oradenutritie și #stiintainviatadezicuzi.      

Au urmat proiectele ERASMUS+. Cele două proiecte strategice la care am participat în calitate de parteneri au întărit capacitatea organizației noastre. Rezultatele obținute în urma Academiei Antreprenoriale de Vară și in urma proiectului EU Youth Power dovedesc acest fapt. Dar cel mai mult am dobândit prin legarea de noi prietenii și oportunități de colaborare viitoare cu partenerii noștri, pe care le vom valorifica împreună cu Corina, bucurându-ne de experiența bogată pe care și-a câștigat-o în domeniul proiectelor internaționale, mai ales celor derulate prin programul ERASMUS+.  

Anul 2019 a adus o nouă direcție pentru proiectele educaționale de tineret pe care le promovăm. Prezentarea NATO, prin intermediul proiectului #play&learnromania, ca o alianță a secolului al XXI-lea, relevantă pentru toate generațiile, dar în special pentru tineri, va deveni unul dintre domeniile de interes pentru organizația noastră, domeniul care umrează să îl dezvoltăm alături de partenerii noștri.

Promovăm și sprijinim voluntariatul! Încă din prima zi! Am susținut întotdeauna implicarea tinerilor în activități de voluntariat, activități care îi sprijină extraordinar de mult în desăvârșirea personalității lor și în dezvoltarea lor ca viitori adulți proactivi, implicați în societate și în comunitatea locală. Totodată am participat și noi, la rândul nostru, ca voluntari, în activități ale partenerilor noștri.   

Asociația Activ pentru Comunitate deține cea mai semnificativă dintre resurse...oameni pasionați, profesioniști și cu un potențial remarcabil de dezvoltare personală proprie, dar mai important, de a transmite cunoștințele și experiența lor către cei din jur, care sunt deschiși să o îmbrățișeze. Tot ceea ce ne dorim și ne propunem este, ca prin activități non-formale și interactive, să creștem gradul de conștientizare și de cunoaștere al tinerilor, să oferim oportunități de dezvoltare personală și în final, să ne punem amprenta, într-un mod pozitiv, asupra generației tinere.

 

#empoweringyoungpeople

Echipa asociației Activ pentru Comunitate

 

 

Scopul Asociaţiei Activ pentru Comunitate îl constituie:

Identificarea, analizarea, dezbaterea şi soluţionarea nevoilor specifice membrilor comunității locale, naționale și europene prin elaborarea de proiecte, programe şi strategii în spiritul principiilor europene. Dezvoltarea și promovarea de relații de colaborare și cooperare dintre Asociația Activ pentru Comunitate și alte asociații, fundații sau federații naționale și internaționale, autoritățile publice europene, naționale și locale, mediul de afaceri, mediul academic și alte organisme cu activități care pot contribui la dezvoltarea durabilă a societății civile românești și europene.

 

Obiectul de activitate al Asociaţiei

 1. implementarea proiectelor câștigate prin competiții: locale, naționale sau europene care au ca scop atragerea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de activități specifice membrilor comunității locale, naționale și europene, în domeniile: educațional, cultural, științific, socio-economic, protecției mediului, sportiv, activităților specifice tinerilor și a schimbului de tineri
 2. colaborarea cu alte organizații non-guvernamentale sau guvernamentale, publice sau private, locale, naționale sau europene, pentru implementarea de proiecte, în parteneriat
 3. stimularea asociativităţii, voluntariatului, schimbului de tineri şi abilităţilor de comunicare
 4. sprijinirea activităților didactice și de cercetare prin oferirea de burse sau suport tehnic ori financiar pentru creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor didactice și științifice de cercetare-dezvoltare-inovare a unor persoane cu activități în domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic
 5. dezvoltarea abilităților de comunicare şi a relaţiilor interpersonale, a dorinţei de exprimare aptitudinală şi atitudinală
 6. dezvoltarea unei conduite morale, creşterea simţului de responsabilitate, al datoriei și stimularea membrilor/tinerilor de a lucra în echipă prin implicarea în viaţa socială
 7. creşterea calităţilor de iniţiativă şi solidaritate a membrilor/tinerilor
 8. implicarea tinerilor in procesul de identificare, prevenire si rezolvare a problemelor societății civile
 9. încurajarea si promovarea diverselor forme de exprimare ale tinerilor
 10. crearea de facilități la nivel local, național sau european pentru îmbunătațirea și dezvoltarea activităților specifice tinerilor și adulților
 11. alte activități care vizează implicarea tinerilor și adulților în proiecte locale, naționale și internaționale
 12. acordarea de consultanță în scrierea și managementul de proiecte și soluții tehnice
 13. promovarea dialogului intercultural regional, național și internațional
 14. posibilitatea acordării de premii anuale pentru membrii merituoși ai comunității locale sau naționale, prin hotărâre a Consiliului Director
 15. implementarea de proiecte naționale și internaționale care să contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor românești în străinătate
 16. organizarea de evenimente sau activități economice directe în vederea realizării de activități negeneratoare de profit, în vederea asigurării contribuției proprii necesare derulării de proiecte
 17. realizarea de parteneriate cu mediul economic în vederea realizării de activități negeneratoare de profit, în vederea asigurării contribuției proprii necesare derulării de proiecte
 18. realizarea de activități pentru educarea adulților
 19. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii
 20. realizarea de cărți, publicații perioadice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative
 21. realizare de cursuri pentru reconversia profesională a adulților
 22. realizarea unor activități si cursuri de conștientizare și orientare în carieră a tinerilor